Cả nhà giúp em nó với ạTháng trước em xuất hóa đơn nhưng đến giờ em ngồi nhập v…

– Cả nhà giúp em nó với ạ
Tháng trước em xuất hóa đơn nhưng đến giờ em ngồi nhập vào htkk thì phát hiện ra sai ngày (hóa đơn trước ngày lớn hơn hóa đơn sau). Em đã lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và viết 1 hóa đơn điều chỉnh ngày (làm vậy có đúng không ạ?). Vậy giờ lên htkk cái hóa đơn sai ngày e kê khai theo ngày nào ạ và hóa đơn điều chỉnh e vẫn vào bình thường nhưng không ghi số tiền đúng không ạ.
Chả là e gọi điện hỏi cán bộ thuế chị ấy bảo gọi số này hỏi, em gọi cho số này đọc xong câu hỏi chị bảo e về đọc thông tư 39, em đọc xong chưa thông lại lên đây hỏi mong được mọi ng giúp đỡ ạ
Thanks all !!!

Tips 1
Anh chị có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 1, 2016

account_box admin

5 thoughts on “Cả nhà giúp em nó với ạTháng trước em xuất hóa đơn nhưng đến giờ em ngồi nhập v…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *