Cả nhà cho em hỏi với : Công ty A mở tài khoản tại ngân hàng B và đã khai báo vớ…

– Cả nhà cho em hỏi với : Công ty A mở tài khoản tại ngân hàng B và đã khai báo với cơ quan thuế rồi, trong tài khoản có một khoản tiền C, sau đó công ty A ký quỹ đóng băng một khoản tiền trị giá C/2 và tài khoản đó lại nhảy ra một tài khoản phụ như vậy tài khoản phụ nằm trong tài khoản chính này có cần khai báo với cơ quan thuế không ạ?

Tips 1
Các bạn có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 1, 2016

account_box admin

5 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi với : Công ty A mở tài khoản tại ngân hàng B và đã khai báo vớ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *