Cho mình hỏi: công ty mình mua 10 máy vi tính, mỗi cái trị giá 10tr đồng. tổng …

– Cho mình hỏi: công ty mình mua 10 máy vi tính, mỗi cái trị giá 10tr đồng. tổng giá trị hợp đồng là 100 tr.vậy đây được coi là TSCĐ hay CCDC

Tips 1
Anh chị có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 30, 2016

account_box admin

20 thoughts on “Cho mình hỏi: công ty mình mua 10 máy vi tính, mỗi cái trị giá 10tr đồng. tổng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *