[ad_1] – Chào mọi người , giúp mình với ,công ty mình có xuất hoá đơn gt gt do mình viết có sửa số và nhầm địa chỉ ( do họ chuyển địa chỉ ko Thông báo) , mình phải làm những biên bản nào để thu hồi hoá đơn đã sai và viết lại hoá đơn cho họ . Cảm ơn mọi người .

Tips 1
Anh chị có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet