Chào mọi người , giúp mình với ,công ty mình có xuất hoá đơn gt gt do mình viết …

– Chào mọi người , giúp mình với ,công ty mình có xuất hoá đơn gt gt do mình viết có sửa số và nhầm địa chỉ ( do họ chuyển địa chỉ ko Thông báo) , mình phải làm những biên bản nào để thu hồi hoá đơn đã sai và viết lại hoá đơn cho họ . Cảm ơn mọi người .

Tips 1
Anh chị có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 30, 2016

account_box admin

5 thoughts on “Chào mọi người , giúp mình với ,công ty mình có xuất hoá đơn gt gt do mình viết …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *