Cả nhà ơi cho em hỏi với ạ.công ty em có bán 1 lô hàng ngày 21/07 và có thông …

– Cả nhà ơi cho em hỏi với ạ.
công ty em có bán 1 lô hàng ngày 21/07 và có thông qua bên công ty vận tải chuyển hàng tới khách hàng,sau đó bên khách hàng có nhờ bên cty em xuất hoá đơn vat ngày 25/07 và em cũng đã xuất rồi.nhưng bên cty vận tải cũng đã xuất hoá đơn vận chuyển ngày 21ncho bên em rồi, thành ra giờ hoá đơn của công ty vận tải trước ngày xuất kho. em có nhờ bên công ty vận tải lập biên bản huỷ HĐ ngày 21 và lập hoá đơn mới cho công ty em nhưng mà bên đó khó quá ạ. giờ em phải làm sao a?

Tips 1
Anh chị có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 29, 2016

account_box admin

5 thoughts on “Cả nhà ơi cho em hỏi với ạ.công ty em có bán 1 lô hàng ngày 21/07 và có thông …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *