Em chào các Anh/Chị,Các anh chị làm ơn cho em hỏi về chi phí liên quan đến xây …

[ad_1] – Em chào các Anh/Chị,
Các anh chị làm ơn cho em hỏi về chi phí liên quan đến xây dựng nhà máy mới. Nếu công ty xây dựng nhà máy mới thì sau khi hoàn thành thường cần thêm chạy thử để căn chỉnh thông số cho phù hợp để đạt hiệu quả cao.
1. Thời gian khấu hao sẽ tính từ khi hoàn thành nhà máy hay từ khi chạy thử xong?
2. Trong quá trình chạy thử sản phẩm sẽ bị lỗi hỏng hay giảm tỷ lệ sản phẩm loại 1. Chi phí nguyên nhiên liệu này sẽ được vốn hóa vào tài sản hay tính luôn vào chi phí trong kỳ?
Em cảm ơn các anh chị nhiều

Tips 1
Anh chị có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 26, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *