Công ty e lập UNC nộp tiền bảo hiểm với nội dung sau : Công ty … Thanh toán ti…

[ad_1] – Công ty e lập UNC nộp tiền bảo hiểm với nội dung sau : Công ty … Thanh toán tiền bhxh t7/2016 mã dv:…., tuy nhiên phần mã đơn vị bị viết thiếu 1 chữ cái. Anh/ chị naof có kinh nghiệm cho em lời khuyên với ạ, em cảm ơn!

Tips 1
Cả nhà có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 26, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *