Thân! Ace cho em ý kiến vớiEm mới vào làm em kiểm tra bctc 2015 tk 1331 lệch 24…

– Thân! Ace cho em ý kiến với
Em mới vào làm em kiểm tra bctc 2015 tk 1331 lệch 24.500 đ so với tờ khai thuế quý 4. Vậy e nên xử lý ntn để số dư đầu năm 2016 cân đối.
Thân!

Tips 1
Cả nhà có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 24, 2016

account_box admin

5 thoughts on “Thân! Ace cho em ý kiến vớiEm mới vào làm em kiểm tra bctc 2015 tk 1331 lệch 24…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *