bạn ơi cho mình hỏi, quý 1 có kê khai trùng 1 hóa đơn dấu vào rồi có cach nào kh…

– bạn ơi cho mình hỏi, quý 1 có kê khai trùng 1 hóa đơn dấu vào rồi có cach nào không cần nộp lại tờ khai ma vẫn an toàn ko?hiii, thuế có kiểm chi tiết hóa đơn dầu vào không?

Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 20, 2016

account_box admin

10 thoughts on “bạn ơi cho mình hỏi, quý 1 có kê khai trùng 1 hóa đơn dấu vào rồi có cach nào kh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *