Em là thành viên mới vào ngành . Anh chị chỉ giúp e cách nhập số liệu phần góp v…

[ad_1] – Em là thành viên mới vào ngành . Anh chị chỉ giúp e cách nhập số liệu phần góp vốn khi mới thành lập doanh nghiệp bào ứng dụng fast cới ạ. Em nhập lúc lên báo cáo ko thể hiện ở phần nguồn vốn . làm nguồn vốn và tài sản ko bằng nhau

Tips 1
Các bạn có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 19, 2016

account_box admin

6 thoughts on “Em là thành viên mới vào ngành . Anh chị chỉ giúp e cách nhập số liệu phần góp v…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *