mọi người ơi, cty mua đồ dùng văn phòng trị giá 500k nhưng không có HĐ GTGT hay …

– mọi người ơi, cty mua đồ dùng văn phòng trị giá 500k nhưng không có HĐ GTGT hay HĐ bán hàng, mà chỉ có HĐ bán lẻ. Vậy có hạch toán không hay bỏ luôn, hay có cách nào khác không ạ?

Tips 1
Anh chị có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 16, 2016

account_box admin

8 thoughts on “mọi người ơi, cty mua đồ dùng văn phòng trị giá 500k nhưng không có HĐ GTGT hay …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *