[ad_1] – Chào cả nhà. cả nhà góp ý giúp mình với. Cty mình có bán hàng cho cty A năm 2015 viết hóa đơn là thanh toán bằng tiền mặt và đã hoạch toán trả tiền rồi, nhưng đến năm 2016 cty A mới trả cho cty mình băng chuyển khoản qua ngân hàng. Lúc đầu xếp bảo mình là hoach toán trả lại bằng tiền mặt và mình đã hoạch toán in sổ của những tháng trước. đến t8 cty A lại đặt hàng cty mình xếp bảo loại hoạch toán trả bằng tiền mặt ra mà ghi nhận là khoản ứng trước của khách hàng và sẽ viết hóa đơn đầu ra vào tháng 8.
Cả nhà cho mình lời góp ý. là mình hoạch toán trả lại tiền mặt vậy có hợp lý kg, và nếu hoạch toán lại là tiền ứng trước của kh đến t8 mới xuất hđ thì có sao không.
Cảm ơn cả nhà nhiều

Tips 1
Các bạn có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet