Chào cả nha. Cả nhà cho em hỏi chút ạ. bên em mua thiết bị OBU của Vietin bank t…

– Chào cả nha. Cả nhà cho em hỏi chút ạ. bên em mua thiết bị OBU của Vietin bank trả tiền mặt. Nhưng ngân hàng lại xuất hóa đơn theo thông tin của người đi mua là anh tài xế. Không có thông tin gì của công ty cả, hóa đơn như vậy có chấp nhận được không ạ?

Tips 1
Anh chị có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 16, 2016

account_box admin

2 thoughts on “Chào cả nha. Cả nhà cho em hỏi chút ạ. bên em mua thiết bị OBU của Vietin bank t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *