công ty mình thay đổi địa chỉ vào 2/5/2012, và không thay đổi cơ quan thuế quản …

– công ty mình thay đổi địa chỉ vào 2/5/2012, và không thay đổi cơ quan thuế quản lý ,công ty mình xin sử dụng lại hóa đơn cũ , lúc đó chi cục thuế chỉ yêu cầu nộp bản 08-MST kèm giấy phép KD mới và bảo là có thể đóng dấu địa chỉ mới và tiếp tục sử dụng hoa đơn bình thường.
Cho mình hỏi như vậy là đã đầy đủ hồ sơ giấy tờ để được sử dụng hóa đơn tiếp tục vào thời điểm đó chưa ạ?

Tips 1
Cả nhà có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 15, 2016

account_box admin

2 thoughts on “công ty mình thay đổi địa chỉ vào 2/5/2012, và không thay đổi cơ quan thuế quản …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *