A/C cho e hỏi : lương cứng là 9tr, thì sau khi trừ các bhxh bhyt bttn và chi phí…

– A/C cho e hỏi : lương cứng là 9tr, thì sau khi trừ các bhxh bhyt bttn và chi phí công đoàn đi còn lại , thì người lĩnh lương đó còn lại bao nhiu ạk và lám sao tính đk ra số đó ạk e cám ơn hj ????

Tips 1
Các bạn có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 14, 2016

account_box admin

7 thoughts on “A/C cho e hỏi : lương cứng là 9tr, thì sau khi trừ các bhxh bhyt bttn và chi phí…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *