nh chị cho e hỏi mấy cái bậc lương trong thang bảng lương nghĩa là sao a…

[ad_1] – nh chị cho e hỏi mấy cái bậc lương trong thang bảng lương nghĩa là sao ạ. mình đóng bảo hiểm cho nhân viên có bắt buộc phải bằng mấy cái bậc đó không ạ

Tips 1
Các bạn có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 12, 2016

account_box admin

One thought on “nh chị cho e hỏi mấy cái bậc lương trong thang bảng lương nghĩa là sao a…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *