[ad_1] – Các chị trong hội cho em hỏi chút ạ:
Mình có cách nào để sửa ngày trên hóa đơn đỏ mà thuế không thể bóc tách ra ?Ví dụ như ngày 14/08/2016 sửa thành 13/08/2016.

Tips 1
Các bạn có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet