Công ty mình có 1 khách hàng thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Hợp đồng quy định…

– Công ty mình có 1 khách hàng thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Hợp đồng quy định khách hàng thanh toán trong 5 đợt, khách hàng đã thanh toán được 4 đợt thì không còn khả năng thanh toán nữa nên yêu cầu thanh lý hợp đồng, nhận lại khoản đã thanh toán và chịu phạt vi phạm hợp đồng. 4 đợt thanh toán trước công ty mình đã xuất hóa đơn và kê khai thuế, ghi nhận doanh thu, chi phí và đã quyết toán thuế rồi. Vậy giờ mình phải làm thế nào với 4 hóa đơn trên :
1. Thu hồi, hủy và kê khai giảm doanh thu – thuế VAT đầu ra bằng cách ghi âm lại trên HTKK vào thời điểm thanh lý. Nếu làm cách này thì phải báo cáo lại tình hình sử dụng hóa đơn phải không ạ?
2. Xuất 1 hóa đơn điều chỉnh giảm lại tổng giá trị các hóa đơn đã xuất các năm trước ngay thời điểm thanh lý.Cách này hợp lý không mọi người?
Nhờ mọi người giúp đở nhé. Tks.

Tips 1
Anh chị có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 1, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *