Mọi người cho em hỏi chút ạ. Khoản phụ cấp xăng xe có được trừ khi tính thuế TNC…

[ad_1] – Mọi người cho em hỏi chút ạ. Khoản phụ cấp xăng xe có được trừ khi tính thuế TNCN không vậy ? Và nếu được trừ thì tối đa bao nhiêu ? Cảm ơn !

Tips 1
Cả nhà có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note August 30, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *