Sáng hôm qua, xe cty chở ít hàng (hàng nhập khẩu) đi gia công ở Q5 dọc đường bị …

[ad_1] – Sáng hôm qua, xe cty chở ít hàng (hàng nhập khẩu) đi gia công ở Q5 dọc đường bị CS và QLTT vịn lại … tay QLTT khen “hàng nhập khẩu đẹp, có giấy tờ gì kg?”
Tài xế … ngọng!

Cty tốc hành đặt in PXKKVCNB …. QL thuế “tư vấn cho GD” phải có công văn … “ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ (đặt in) 😛 (giống như xin in hoá đơn lần đầu 🙁 )

Thuế nói vậy, đúng hay không đúng ?Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note August 27, 2016

account_box admin

13 thoughts on “Sáng hôm qua, xe cty chở ít hàng (hàng nhập khẩu) đi gia công ở Q5 dọc đường bị …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *