Anh chị cho em hỏi,công ty em có đăng ký 1 địa điểm kinh doanh quận Cầu Giấy,còn…

[ad_1] – Anh chị cho em hỏi,công ty em có đăng ký 1 địa điểm kinh doanh quận Cầu Giấy,còn trụ sở chính ở quận Đống Đa,bây giờ em muốn hủy địa điểm kinh doanh ở Cầu Giấy đó thì thủ tục như thế nào ak

Tips 1
Cả nhà có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note August 27, 2016

account_box admin

3 thoughts on “Anh chị cho em hỏi,công ty em có đăng ký 1 địa điểm kinh doanh quận Cầu Giấy,còn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *