THAI SẢN – Từ tháng 02/15 – 05/15 (4 tháng): tham gia bảo hiểm ở cty A.- Từ th…

– THAI SẢN
– Từ tháng 02/15 – 05/15 (4 tháng): tham gia bảo hiểm ở cty A.
– Từ tháng 06/15-09/15: không tham gia bảo hiểm ở đâu cả.
– Từ tháng 10/15 – 02/16 (5 tháng): tham gia bảo hiểm ở cty B
Báo giảm thai sản từ đầu tháng 03/2016, nộp hồ sơ giải quyết thai sản thì đc trả về, không duyệt chi thai sản. :(((
Vậy bảo hiểm yêu cầu phải đóng 6 tháng LIÊN TỤC trong thời gian 12 tháng trước khi sinh ah?
Ai rành về mảng bảo hiểm giúp em với ah.
Cảm ơn rất nhiều!

Tips 1
Anh chị có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note August 25, 2016

account_box admin

18 thoughts on “THAI SẢN – Từ tháng 02/15 – 05/15 (4 tháng): tham gia bảo hiểm ở cty A.- Từ th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *