Anh chị ơi cho e lời khuyên với. E vừa mới xin đc vào cty xây dựng, mua bán vật …

Anh chị ơi cho e lời khuyên với.
E vừa mới xin đc vào cty xây dựng, mua bán vật liệu xây dựng.
Chỉ có 1 mình e làm hết toàn bộ bao gồm khai báo thuế, hành chính luôn.
Giám đốc kiu e về tìm hiểu kt xay dựng thì làm như thế nào, cà mức lương bao nhiêu thì phù hợp. E đi làm đc 6 tháng rồi, biết bct hàng tháng, biet làm pm misa.
Vậy a c cho e hỏi lương bao nhiêu thì đc ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 2, 2015

account_box admin

25 thoughts on “Anh chị ơi cho e lời khuyên với. E vừa mới xin đc vào cty xây dựng, mua bán vật …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *