Em có vấn đề này mong được sự giúp đở của cả nhà. Em có một file excel gồm 12 sh…

Em có vấn đề này mong được sự giúp đở của cả nhà.
Em có một file excel gồm 12 sheet, mỗi sheet là bảng lương của một tháng (từ tháng 1 đến tháng 12). Vậy làm cách nào để tính tổng lương của mỗi nhân viên từ tháng 01 đến tháng 12 để quyết toán thuế tncn cho họ một cách nhanh nhất.công ty cua em có trên 5000 công nhân
Mong cả nhà giúp đở em xin cảm ơn.!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 3, 2015

account_box admin

24 thoughts on “Em có vấn đề này mong được sự giúp đở của cả nhà. Em có một file excel gồm 12 sh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *