Chào mọi người, cho em hỏi dùng phần mềm dự toán xây dựng nào thì tốt nhất ạ. Có…

Chào mọi người, cho em hỏi dùng phần mềm dự toán xây dựng nào thì tốt nhất ạ. Có phần mềm nào có thể tính ra số lượng nguyên vật liệu cần dùng cho hạng mục xây dựng không ạ? ví dụ như :” cung cấp và lắp đặt vách thạch cao dày 100mm- 2 mặt tấm, khung xương vĩnh tường 65mm” thì khi nhập phần mềm nó sẽ tính cho mình cần bao nhiêu tấm thạch cao, bao nhiêu thanh U, thanh V không ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 3, 2015

account_box admin

13 thoughts on “Chào mọi người, cho em hỏi dùng phần mềm dự toán xây dựng nào thì tốt nhất ạ. Có…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *