Cả nhà cao tay chỉ cho em cách tẩy hóa đơn với ah vì em chót viết nhầm tháng 12 …

Cả nhà cao tay chỉ cho em cách tẩy hóa đơn với ah vì em chót viết nhầm tháng 12 thành tháng 11 giờ em muốn sửa số 1 thành số 2 ah. Giờ làm thế nào để tẩy số 1 ở liên đỏ đi để viết thành số 2 sao cho nhìn nó thật nhất với ah. Cứu em với.huhu

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 6, 2015

account_box admin

24 thoughts on “Cả nhà cao tay chỉ cho em cách tẩy hóa đơn với ah vì em chót viết nhầm tháng 12 …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *