Chào cả nhà , có ai đã nộp thuyết minh báo cáo tài chính năm qua mạng chưa ạ, sa…

Chào cả nhà , có ai đã nộp thuyết minh báo cáo tài chính năm qua mạng chưa ạ, sao em nộp mà ko được, file excel, pdf, word gi cung khong duoc.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 1, 2014

account_box admin

22 thoughts on “Chào cả nhà , có ai đã nộp thuyết minh báo cáo tài chính năm qua mạng chưa ạ, sa…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *