Ngày 13/6/2019, Cục thuế TP,HCM đã có văn bản số 6054/CT-TTHT về việc hướng dẫn …

Ngày 13/6/2019, Cục thuế TP,HCM đã có văn bản số 6054/CT-TTHT về việc hướng dẫn Doanh nghiệp xuất hóa đơn điện tử

“Cục thuế cho rằng việc xuất hóa đơn điện tử với nội dung dịch vụ theo bảng kê chi tiết đính kèm là phù hợp với quy định hiện hành”.

Như vậy, Hóa đơn thì là Hóa đơn điện tử – Chữ số

Bảng kê đính kèm thì in ra giấy chữ ký thật và đóng dấu.

Mình xuất hóa đơn bạn nào đòi Hóa đơn điện tử phải chi tiết hết mặt hàng là mình không chịu đâu nhá.

Nhiệt liệt

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

19 thoughts on “Ngày 13/6/2019, Cục thuế TP,HCM đã có văn bản số 6054/CT-TTHT về việc hướng dẫn …

  1. Trong nội dung các lưu ý khi sử dụng HĐĐT của cục thuế TP.HCM ở phần sử dụng hoá đơn điện tử có trả lời về hoá đơn điện tử có được lập kèm bảng kê không thì trả lời là không? Cùng cơ quan thuế địa phương cách trả khác nhau vậy áp dụng sao anh?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *