Doanh nghiệp thuê DVKT và ACE đang cung cấp dịch vụ Kế toán khi chưa đủ điều kiệ…

Doanh nghiệp thuê DVKT và ACE đang cung cấp dịch vụ Kế toán khi chưa đủ điều kiện CHÚ Ý với Nghị định 41/2018/NĐ-CP.

Doanh nghiệp: bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán để làm dịch vụ kế toán cho đơn vị mình;

b) Không thực hiện bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo thời hạn quy định;

Các Công ty cung cấp DV Kế toán: bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu cung cấp dịch vụ kế toán khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán;

Đặc biệt các DN mà trong cái tên của mình có chữ “dịch vụ kế toán” nhưng chưa đủ điều kiện hãy nhanh chóng CẮT bỏ trước 01/05/2018 để tránh bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng theo quy định

Việc kểm tra, giám sát và xử phạt sẽ do Cục Quản lý Giám sát Kế toán Kiểm toán Bộ Tài chính thực hiện

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 4, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *