Bạn nào đang yếu về excel , tin học văn phòng và các kĩ năng kế toán thực tế , m…

Bạn nào đang yếu về excel , tin học văn phòng và các kĩ năng kế toán thực tế , misa thì CMT 1 vào đây đủ lớp thì mình sẽ mở lớp học miễn phí nhé

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

8 thoughts on “Bạn nào đang yếu về excel , tin học văn phòng và các kĩ năng kế toán thực tế , m…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *