Về Hóa đơn điện tử: Vấn đề này hiện nay mới khuyến khích dùng, chứ chưa có bắt …

Về Hóa đơn điện tử:

Vấn đề này hiện nay mới khuyến khích dùng, chứ chưa có bắt buộc, tuy nhiên xu thế chung là sẽ dùng cái này, vì vậy anh chị em nếu hết hóa đơn thì nên chuyển sang dùng cho nó quen dần.

Cũng như khi ta yêu nhau thôi, ban đầu mình đâu biết người yêu mình là ai, qua tìm hiểu thấy thích thấy yêu thì ta tiến tới mà thôi.

Các bạn thắc mắc về hóa đơn điện tử cứ thắc mắc, Thức Nguyễn Văn và các admin CDKTVN sẽ tư vấn.

Đặc biệt những admin như Nguyễn Ngọc Dũng, Đỗ Văn Công Trần Đắc Thắng… những người đang triển khai hóa đơn sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh chị em.

Chúc anh chị em nghỉ 90 phút để chúng ta chuẩn bị đá tiếp hiệp phụ 30 phút với tờ khai quý 1/2018

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 3, 2018

account_box admin

22 thoughts on “Về Hóa đơn điện tử: Vấn đề này hiện nay mới khuyến khích dùng, chứ chưa có bắt …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *