Nhờ Group hỗ trợ với ah. Bên mình có nhập khẩu phần mềm thiết kế về bán . Trong…

Nhờ Group hỗ trợ với ah.
Bên mình có nhập khẩu phần mềm thiết kế về bán .
Trong tờ khai chỉ khai:
1. Đĩa DVD chứa phần mềm – có thuế GTGT nhập khẩu 10%
2. Thanh nhờ USB – có thuế GTGT nhập khẩu 10% .
– Hợp đồng bán ra thì : Phần mềm thiết kế – không có thuế GTGt 10%. Vậy mình nên xuất hóa đơn bán ra như thế nào cho hợp lý ?
Nhờ mọi người tư vấn giúp mình với.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 2, 2018

account_box admin

One thought on “Nhờ Group hỗ trợ với ah. Bên mình có nhập khẩu phần mềm thiết kế về bán . Trong…”

  • 2 thứ bạn mô tả nó là bao bì nên vẫn thu thuế gtgt 10%, còn thứ giá trị bên trong nó mới là phần mền thì ko chịu thuê gtgt. Giờ bạn bán gì thì theo đó mà áp thuế gtgt cho phù hợp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *