Kaka… xin lỗi em chịu không có nỗi ???-CẬP NHẬT HTKK 3.8.2_V5′ Thời gian câ…

Kaka… xin lỗi em chịu không có nỗi ???-CẬP NHẬT HTKK 3.8.2_V5′
Thời gian cập nhật 18H 02/04/2018
====================

CẬP NHẬT HTKK 3.8.2_V5′
Thời gian cập nhật 18H 02/04/2018
Link tải: https://www.fshare.vn/file/PMPENQGR8KVF

====*****====*****====

CẬP NHẬT HTKK 3.8.2_V5
Thời gian cập nhật 02/04/2018
Link tải :
https://www.fshare.vn/file/OLPJBKPMO9YT
======//=========//=====

CẬP NHẬT HTKK 3.8.2_V4
Thời gian cập nhật 19h30 ngày 29/03/2018
.
Link tải ứng dụng HTKK3.8.2_V4:
https://www.fshare.vn/file/HS9LWJNEQ7KY
=================
8h26′ 29/03/2018
Cập nhật HTKK 3.8.2_v3
Tải tại đây:

https://www.fshare.vn/file/HY7TBPGSC2XB
++++++++++++++++++++
21h50′ 26/03/2018 – CẬP NHẬT HTKK 3.8.2 Mới nhất – HTKK3.8.2_V2
– Tải HTKK 3.8.2_V2 tại đây:
https://www.fshare.vn/file/BZUXWGBXIE6G
– AI Cần ITAXVIEWER1.4.4 thì tải tại đây
http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt_resource/resources/iHTKK/iTaxViewer.rar
Nguồn: TCT.

#HoaNguyenACC_Fanpage

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 2, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *