Hú hú hú: BCTC có AC nào nộp trực tiếp tại CQT dc k ạ hay đều phải qua mạng hết …

Hú hú hú: BCTC có AC nào nộp trực tiếp tại CQT dc k ạ hay đều phải qua mạng hết ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 2, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *