Các bạn cho mình hỏi công ty nhỏ ko phát sinh chi phí lương, có phải nộp quyết t…

Các bạn cho mình hỏi công ty nhỏ ko phát sinh chi phí lương, có phải nộp quyết toán tncc không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 2, 2018

account_box admin

One thought on “Các bạn cho mình hỏi công ty nhỏ ko phát sinh chi phí lương, có phải nộp quyết t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *