Em nộp bctc mà nó cứ hiện ra thế này là thế nào ạ? Bắc nào giúp e với…

Em nộp bctc mà nó cứ hiện ra thế này là thế nào ạ? Bắc nào giúp e với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 1, 2018

account_box admin

5 thoughts on “Em nộp bctc mà nó cứ hiện ra thế này là thế nào ạ? Bắc nào giúp e với…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *