Bên công ty em thuê khoán cho 1 người làm đại diện cho 1 đội công nhân để lắp đặ…

Bên công ty em thuê khoán cho 1 người làm đại diện cho 1 đội công nhân để lắp đặt công trình (chỉ làm việc với 1 người đại diện này, không quan tâm đến số lượng nhân công) và sẽ khấu trừ thuế TNCN 10% của người đại diện này (khấu trừ theo trường hợp này thì không phải đóng bảo hiểm cho công nhân). Vậy bộ hồ sơ cần chuẩn bị gồm những gì để khấu trừ 10% của người này mọi người nhỉ? Anh chị nào đã làm chỉ e với ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 1, 2018

account_box admin

6 thoughts on “Bên công ty em thuê khoán cho 1 người làm đại diện cho 1 đội công nhân để lắp đặ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *