14 mục lưu ý khi quyết toán thuế TNCN dễ gặp: 1/ Điều kiện ủy quyền quyết toán:…

14 mục lưu ý khi quyết toán thuế TNCN dễ gặp:

1/ Điều kiện ủy quyền quyết toán: Các bạn xem trong năm họ chỉ làm công ty bạn hoặc nếu có làm vãng lai nhưng nơi khác đã khấu trừ 10% ….thì được ủy quyền quyết toán (lưu ý có MST)(các bạn mở mẫu ủy quyền ra xem sẽ rõ hơn)

2/ Đã ủy quyền quyết toán thì lưu ý phải tick vào chổ ủy quyền trong phụ lục mẫu 05-1bk

3/ Lưu ý đối với người lao động ủy quyền bạn phải in giấy ủy quyền để họ ký (in sau cũng được miến thuế về kiểm tra có cho họ)

4/ Ủy quyền thì giảm trừ bản thân 12 tháng

5/ Nếu làm 2 nơi cùng 1 lúc thì giảm trừ cá nhân được 1 nơi : nên chọn nơi có thu nhập cao hơn để giảm trừ

6/ Người phụ thuộc thì giảm trừ theo số tháng kể từ phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng

7/ Nếu cá nhân tự đi quyết toán thì yêu cầu các doanh nghiệp đã khấu trừ thuế mình cung cấp chứng từ khấu trừ thuế để sau này được bù trừ số phải nộp hoặc hoàn

8/ Doanh nghiệp phải cấp chứng từ khấu trừ thuế cho nlđ nếu có yêu cầu

9/ Nếu khi quyết toán thuế theo diện ủy quyền mà số thuế tính ra khi quyết toán nhỏ hơn số đã khấu trừ thì được giảm trừ lần nộp sau hoặc được hoàn nếu có yêu cầu

10/ Mẫu biểu kê khai phụ lục khi quyết toán:

– Nếu làm từ 3 tháng trờ lên thì kê vào 05-1bk (giả sử ký hợp đồng dưới 3 tháng nhưng ký nhiều lần dẫn tới làm trên 3 tháng —> kê vào mẫu 01, tham khảo CV 9611 /CT-TTHT của TP HCM)

– Nếu cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký nhưng dưới 3 tháng thì kê vào mẫu 02 kể cả mức thu nhập thấp hơn 2 triệu (tuy nhiên thực chất khi dưới 2 triệu – ko khấu trừ thì bạn kê 01 hay 02 cũng ko ảnh hưởng tới số thuế (trường hợp này nó lấp lững, không toàn phần cũng không lũy tiến) –> rủi ro về thuế thấp, (nếu bạn lỡ kê 01 rồi mà tình thế gấp gáp tới hạn thì cũng đừng quá lo lắng) mặc dù trong hướng dẫn htkk có hương dẫn là kê 02)

11/ Nếu cá nhân có một khoản thu nhập vãng lai nơi khác mà chưa khấu trừ 10% (dù thu nhập dưới 2 triêu) thì cũng ko thuộc diện được ủy quyền quyết toán

12/ Quyết toán thuế theo số tiền thực nhận chứ không phải theo số hạch toán chi phí (ví dụ lương tháng 12/2017 mà chi trong tháng 1/2018 thì phần đó quyết toán cho năm 2018)

13/ Về vấn đề làm cam kết 02 để không khấu trừ 10%: Sáng Nguyễn đã có một bài viết riêng

14/ Tiền thưởng 2/9, 30/4, tết, tiền ăn ca vượt 730.000 đồng/ 1 tháng phải cộng vào thu nhập tính thuế

Sáng Nguyễn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 1, 2018

account_box admin

One thought on “14 mục lưu ý khi quyết toán thuế TNCN dễ gặp: 1/ Điều kiện ủy quyền quyết toán:…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *