Moi người ơi cho em hỏi: theo TT 133 thì có phải nộp thuyết minh BCTC ko ạ. Luật…

Moi người ơi cho em hỏi: theo TT 133 thì có phải nộp thuyết minh BCTC ko ạ. Luật nào quy định ko mọi người.Em cảm ơn mọi người ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 31, 2018

account_box admin

5 thoughts on “Moi người ơi cho em hỏi: theo TT 133 thì có phải nộp thuyết minh BCTC ko ạ. Luật…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *