Moi người làm ơn cho em hỏi. E nộp xong bctc theo thông tư 133 rồi. Em úp thuyế…

Moi người làm ơn cho em hỏi. E nộp xong bctc theo thông tư 133 rồi. Em úp thuyết minh bctc mà bị như vậy. Chỉ giúp em cách khắc phục với ạ. Em cam ơn cả nhà nhiều nhiều ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 31, 2018

account_box admin

One thought on “Moi người làm ơn cho em hỏi. E nộp xong bctc theo thông tư 133 rồi. Em úp thuyế…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *