Các bác cho e hỏi đã bác nào làm tờ khai giao dịch liên kết cho e xin mẫu và hướ…

Các bác cho e hỏi đã bác nào làm tờ khai giao dịch liên kết cho e xin mẫu và hướng dẫn e cách làm với ah!
Cty e có hoạt đồng đầu tư vào công ty con mà e chưa làm cái này bao giờ, xin các bác chỉ dẫn ah!
E cảm ơn các bác!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 31, 2018

account_box admin

One thought on “Các bác cho e hỏi đã bác nào làm tờ khai giao dịch liên kết cho e xin mẫu và hướ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *