Các a.c và m.n đã xong hết BCTC chưa? Mùa bcao đầu tiên của em, cuối cùng em đã …

Các a.c và m.n đã xong hết BCTC chưa?
Mùa bcao đầu tiên của em, cuối cùng em đã cày xong đc 6 bộ BCTC và đến hum nay thì chính thức lăn ra ốm. Lại còn bầu bí mệt ko đỡ nổi ??
Thực sự là em rất nể những ai làm đc mấy chục hay hàng trăm bộ BCTC (ko tính mấy ng ngồi bốc thuốc để nộp cho có hay nộp bcao trắng nhé). Ko hiểu sao skhoe họ phi thường thế @@

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 31, 2018

account_box admin

25 thoughts on “Các a.c và m.n đã xong hết BCTC chưa? Mùa bcao đầu tiên của em, cuối cùng em đã …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *