Cả nhà ơi :( em cần 2 kế toán viên quá. Có ai đang chưa có việc hoặc đang tìm vi…

Cả nhà ơi 🙁 em cần 2 kế toán viên quá. Có ai đang chưa có việc hoặc đang tìm việc mới thì về với đội của em đi. SĐT em 0901720111

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 31, 2018

account_box admin

One thought on “Cả nhà ơi :( em cần 2 kế toán viên quá. Có ai đang chưa có việc hoặc đang tìm vi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *