xin phép được hỏi mọi người phần ưu đãi thuế TNDN, tại huyện đức hòa của mình th…

xin phép được hỏi mọi người phần ưu đãi thuế TNDN, tại huyện đức hòa của mình thuế TNDN từ 1/1/2016 là 17%, vậy trong tờ khai ko có 17% mà chỉ có 20% thì mình phải làm sao để cân đối với số liệu trên sổ sách ạ ???
Gấp lắm rồi ai biết chỉ giúp em, cảm ơn nhiều lắm ạ !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 30, 2018

account_box admin

5 thoughts on “xin phép được hỏi mọi người phần ưu đãi thuế TNDN, tại huyện đức hòa của mình th…”

  • Cái phần thứ 6 (các chỉ tiêu từ C6 đến C9a) người ta ghi rõ là THUẾ SUẤT KHÔNG ƯU ĐÃI rồi mà đòi có thuế suất ưu đãi gì ở đó em?

    Nhập hết thu nhập tính thuế vào chỉ tiêu C8 -> nó sẽ tính ra tiền thuế chưa được ưu đãi ở C10. Sau đó quay sang phụ lục 03-3A để tính số thuế phải nộp theo thuế suất ưu đãi. Từ đó nó tính ra được mức chênh lệch ở chỉ tiêu C11. Tiếp theo tính số thuế được giảm, được miễn (nếu có) để nó nhảy chỉ tiêu C12. Và cuối cùng nó lấy C10 – C11 – C12 – C15 sẽ ra chỉ tiêu C16.

  • Tăng Vân Anh: Nãy đọc bài nào của em đăng thấy có bạn Nguyệt gì đó làm hình như chuẩn rồi đó. Nãy online điện thoại nên chưa xem kỹ mấy tấm hình bạn ấy chụp nhưng có vẻ đã chuẩn, giờ tìm lại bài đó không thấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *