Xin phép cả nhà! Vũng Tàu có bác nào đang làm kế toán tổng hợp nhận chỉ dạy em 2…

Xin phép cả nhà!
Vũng Tàu có bác nào đang làm kế toán tổng hợp nhận chỉ dạy em 2 tháng ko ạ. Em làm trái nghề 2 năm rồi giờ muốn quay lại kế toán ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 30, 2018

account_box admin

One thought on “Xin phép cả nhà! Vũng Tàu có bác nào đang làm kế toán tổng hợp nhận chỉ dạy em 2…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *