Năm 2016 em đang bị lãi 13 triệu, trước em làm lỗ, giờ sửa lại chắc bi…

Năm 2016 em đang bị lãi 13 triệu, trước em làm lỗ, giờ sửa lại chắc bị truy thu và phạt nộp chậm mất (do trước em làm sai tiền lương) Anh, chị có cách nào tăng chi phí tạm thời, giúp em ạ. Em cảm ơn !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 30, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Năm 2016 em đang bị lãi 13 triệu, trước em làm lỗ, giờ sửa lại chắc bi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *