{CHUYỂN LỖ 2017} Các anh chị cho em hỏi về cách chuyển lỗ với ạ. Công ty thành l…

{CHUYỂN LỖ 2017}
Các anh chị cho em hỏi về cách chuyển lỗ với ạ. Công ty thành lập năm 2015 Ví dụ
– Năm 2015: Công ty lỗ 73tr
– Năm 2016 dư nợ TK 421: 260tr và chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế là 14tr. Vậy lỗ 2016 là 260-16=244tr
– Năm 2017. Dư có TK 421: 174tr và chi phí k được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế là 1tr. Vậy lãi 2017 là 175tr.

Em làm Chuyển lỗ 2017 như sau:
Dòng Trong năm 2015 chuyển 73tr
Dòng Trong năm 2016 chuyển 102tr
Số thuế còn được chuyển sang kỳ tính thuế sau là: 73+244-175=142tr.
Em làm như vậy đúng hay sai ạ? Nếu sai anh, chị hướng dẫn em với ạ, Em cảm ơn các anh, chị ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 30, 2018

account_box admin

One thought on “{CHUYỂN LỖ 2017} Các anh chị cho em hỏi về cách chuyển lỗ với ạ. Công ty thành l…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *