Anh chị nào có cái hóa đơn dịch vụ của bên Hàn cho em xem qua được không ạ. Bên …

Anh chị nào có cái hóa đơn dịch vụ của bên Hàn cho em xem qua được không ạ. Bên em thanh toán tiền trước giờ ngân hàng đòi hóa đơn, hỏi bên Hàn mà bên đó hỏi lại em cần hóa đơn như thế nào. Em mới làm, anh chị chỉ em với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 30, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *