Anh chị giúp em với, sắp hết hạn nộp qt TNCN rồi ạ, huhu Trên tờ khai quyết toán…

Anh chị giúp em với, sắp hết hạn nộp qt TNCN rồi ạ, huhu
Trên tờ khai quyết toán thuế TNCN thì số tháng tính giảm trừ bản thân và gia cảnh mình tính theo đúng số tháng mà mình đã trả thu nhập trong năm đúng ko ạ?
Ví dụ như lương tháng 12.2017 sang tháng 1.2018 mới trả thì trong năm 2017 mình chỉ được tính TN tính thuế của 11 tháng tương ứng với giảm trừ 11 tháng x 9 triệu đúng ko ạ?
Hoặc ở Trường hợp 2: tháng 3 thanh toán lương còn nợ của năm 2016 (tháng 11, 12) thì năm 2017 sẽ tính tổng TN chịu thuế của 14 tháng và giảm trừ 14 tháng x 9 triệu
Em cảm ơn nhiều ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 30, 2018

account_box admin

11 thoughts on “Anh chị giúp em với, sắp hết hạn nộp qt TNCN rồi ạ, huhu Trên tờ khai quyết toán…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *