Xin phép add nhé. Hạn nộp bctc hạn chót là ngày 2.4.2018 Nhà kế mình giúp nhau …

Xin phép add nhé.
Hạn nộp bctc hạn chót là ngày 2.4.2018
Nhà kế mình giúp nhau đánh sập cmn trang nộp tờ khai đi. Vậy ngày mai nhà mình đồng nhất đúng 14h mai cùng nhau nộp là trang sẽ bị sập màn luôn hiiii

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 29, 2018

account_box admin

5 thoughts on “Xin phép add nhé. Hạn nộp bctc hạn chót là ngày 2.4.2018 Nhà kế mình giúp nhau …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *